Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

VEILIG WERKEN IN 2023

 

Iedereen elke dag weer veilig thuis. Dat is ons doel als het om veilig werken gaat. Om daarbij te helpen hebben we  ONS PLAN 2023 (download PDF) gemaakt. Hierin staan acties voor ons allemaal. Maak van ONS PLAN jouw plan.

Om onze veiligheidsprestaties blijvend te verbeteren is een juiste houding en het realiseren van doelen essentieel. ONS PLAN 2023 bevat de acties die we nodig hebben om onze persoonlijke en gezamenlijke doelen te verwezenlijken.

Gebruik dit plan om met elkaar in gesprek te gaan en stap voor stap veiligheidssituaties te verbeteren. Sta open voor feedback en leer van elkaar. Kijk vandaag nog op habogww.nl/ons-plan en download jouw gepersonaliseerde plan.

Ons plan-man

MELDINGSFORMULIER (BIJNA) ONGEVALLEN

(Bijna) een ongeval voorgevallen? Meldt het dan!
Download de PDF door hier te klikken, vul hem in, en mail hem naar kam@habogww.nl.

ONS PLAN bestaat uit zes thema's, die hieronder aan bod komen.

Ga jij ook veiliger werken? Download jouw plan speciaal voor jouw functie op de pagina JOUW PLAN

THEMA 01: OVERLEG, INSTRUCTIES EN TRAINING

HABO GWW zorgt voor heldere instructies en afdoende training. Ons overleg dient de onderlinge samenwerking.

THEMA 02: INCIDENTEN EN TRENDANALYSE

Bij HABO GWW herkennen we onveilige situaties en gedrag, we acteren hierop zodat we met ons allen weer veilig naar huis gaan en de volgende dag gezond weer aan een nieuwe werkdag kunnen beginnen.

THEMA 03: HOUDING & GEDRAG

Jouw veiligheid is mijn veiligheid, bij habo gww zorgen we voor elkaar.

THEMA 04: MONITORING

HABO GWW houdt zicht op de prestaties van haar organisatie, we voeren planmatig audits, inspecties en observaties uit.

THEMA 05: COMMUNICATIE

HABO GWW communiceert duidelijk en krachtig over veiligheid, gezondheid en milieu (vgm).

THEMA 06: SYSTEMEN, PROCEDURES & PLANNEN

HABO GWW werkt met een intelligent bedrijfsmanagement-systeem. daardoor werken we met heldere & actuele procedures en plannen.

ZO WERKEN WE VEILIG SAMEN BIJ HABO GWW

(zie hier de 8 IKJES)

Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen.

 

 

 

Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid en die van anderen.

Ik begin niet voordat ik mijn werkzaamheden af stem met anderen.

 

 

 

Ik begin niet voordat ik mijn werkzaamheden af stem met anderen.

Ik spreek anderen aan én onderneem actie als ik een situatie onveilig vind.

 

 

 

Ik spreek anderen aan én onderneem actie als ik een situatie onveilig vind.

Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag.

 

 

 

Ik laat mij aanspreken op mijn houding en mijn gedrag.

Ik durf hulp te vragen bij twijfel.

 

 

 

Ik durf hulp te vragen bij twijfel.

Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren.

 

 

Ik meld verbeterpunten en incidenten zodat we als organisatie leren.

Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt.

 

 

 

Ik geef een compliment als er veilig wordt gewerkt.

ik heb oog voor mijn collega's.

 

 

Ik heb oog voor mijn collega's.

 

HABO VEILIGHEIDSREGELS

HABO VEILIGHEIDSREGELS 1
HABO VEILIGHEIDSREGELS 2