Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Baanhoek-West

HABO GWW verzorgt  op deze ontwikkellocatie in Sliedrecht het grondwerk inclusief de voorbelastingen en de inrichting van de buitenruimte voor de tot standkoming van 1000 woningen.

Grondverzet inclusief voorbelasting en inrichting buitenruimte Sliedrecht

Waterpasserende bestrating

De ontwikkellocatie Baanhoek betreft een van de grootste locaties waar waterpasserende bestrating op deze schaal toegepast wordt. 
Hemelwater wordt verzameld in kolken en afgevoerd op de riolering. Door de steeds heftiger wordende regenbuien in ons land krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. Om dit te voorkomen en omdat het afvoeren van schoon water op de riolering onnodig is, is waterpasserende verharding gerealiseerd met een drainerende werking  waardoor het regenwater direct wordt afgevoerd in de ondergrond. Voorwaarde is wel dat ook de ondergrond is aangepast om te infiltratie te bespoedigen. 

Start en afronding

Onze werkzaamheden zijn gestart in 2008. 

Prognose afronding ontwikkeling in 2023.

Vragen?

Voor vragen omtrent dit project of deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Alex Hak.
https://www.nieuwbouw-baanhoekwest.nl/ 

 

Vergelijkbare projecten

Vragen over dit project?

Beton- en timmerwerk

Stuur mij een e-mail
Beton- en timmerwerk