Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Toolbox Natuurbeschermingswet

Toolbox.jpg

Op 24 januari 2018 vond onze halfjaarlijkse bijeenkomst plaats. Deze combineren wij met een bedrijfsbrede Toolbox. Het onderwerp van deze Toolbox was de Wet Natuurbescherming.

Sinds 1 januari 2017 is deze Wet van kracht en  vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder regels maakt de wet overzichtelijker.

Onze collega Erik Bodmann heeft vanuit zijn expertise de wijzigingen toegelicht. Speciale aandacht was hierbij voor de punten waar wij vanuit onze projecten rekening mee moeten houden, zoals beschermde vogelnesten en  plantsoorten.