Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 
Machine voor machinaal bestraten in Zoetermeer

Machinale bestrating in Zoetermeer

Wij nemen bij ieder project machinaal verwerken als uitgangspunt. Machinaal straten is sneller dan handmatig werken en deze verwerkingsmethode kan zelfs kosten besparen.  Er zijn meerdere voordelen van het toepassen van machinale bestrating in Zoetermeer. In dit artikel lichten we toe welke dat zijn.

Machinale bestrating in Zoetermeer leidt tot een zeer hoge en vooral constante kwaliteit

Machinale bestrating in Zoetermeer leidt tot betere ARBO-omstandigheden voor stratenmakers.  Bij machinale bestrating in Zoetermeer  kunnen we  aanzienlijke hoeveelheden m2 per dag aanbrengen. Met deze snelheid van machinale bestrating werken we vele malen sneller dan bij handmatige bestrating.

Bij machinale bestrating in Zoetermeer  verwerken we  alle soorten materialen, betonstenen en -tegels en gebakken materialen die vallen binnen het spectrum van machinaal verwerken.

 

Meerdere legverbanden zijn mogelijk bij het toepassen van machinale bestrating in Zoetermeer.

Wij passen ook machinale bestrating in Zoetermeer  toe bij hergebruik van (vrijkomende) materialen. Machinale herbestrating passen we als één van de weinige bedrijven in Nederland toe. Oude bestratingsmaterialen zijn lastiger om te verwerken door afwijkingen in maat. Door middel van het toepassen van  machinale bestrating in Zoetermeer  kunnen de originele stenen toch arbotechnisch correct hergebruikt worden. Dat is duurzamer en goedkoper: aankoop van nieuwe en afvoer van oude materialen is immers overbodig. Vaak wordt het resultaat ook als mooier ervaren, omdat het originele straatbeeld intact blijft.

Machinale bestrating zorgt ervoor dat de omgeving minder overlast ervaart. Doordat het werk sneller wordt uitgevoerd ervaart de omgeving minder overlast. De duur van wegafsluitingen wordt verkort, waardoor het verkeer snel na de werkzaamheden zijn normale doorgang weer kan vinden. Doordat de verkeersdoorstroming sneller weer op gang komt, beperkt de economische schade die kan ontstaan tijdens werkzaamheden. Met name voor ondernemers die gevestigd zijn

Wij passen State of the Art materieel toe waarmee we machinale bestrating in Zoetermeer  mogelijk maken.

 

Wil je meer weten over machinaal bestraten in Zoetermeer? 

Neem dan contact op met Ronald Baptiste om uw bestratingsproject te bespreken