Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

Vanuit onze betrokkenheid bij de samenleving nemen wij deel aan het SEBO-project (SEBO = Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen) “Anderstaligen”. Dit project is opgezet door SEBO-ondernemers en een SEBO-ambassadeur, in samenwerking met gemeente Zoetermeer en het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal.

Bij dit project wordt een groep anderstaligen 3 maanden lang tijdens een traject begeleid door de SEBO-bedrijven. Tijdens een stage bij ons of de andere SEBO-ondernemers kunnen zij ervaren welke beroepen er zijn, hun talenten ontdekken en een start maken met het opbouwen van een netwerk.

SEBO projectfoto.jpg

Ronald Baptiste

REGIO Den Haag

Stuur mij een e-mail

OOK INTERESSANT VOOR JOU

#Samen Werken

# Samen Werken

Lichtjes in het donker

Afronding Project Buurtmaatjes

Medewerker van de maand december 2022

Sociaal economisch betrokken ondernemen