Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Sanering Cruquiuswerf

Cruquiuswerf is onderdeel van Cruquiuseiland, het mooiste schiereiland van het Oostelijk Havengebied. Vroeger ruig en industrieel. Nu wordt het een fantastische nieuwe woonplek. Een stoer gebied, met het comfort en luxe van nu. Gelegen binnen de ring in het hippe Amsterdam-Oost met het centrum op fietsafstand.

Om tot de ontwikkeling te komen moet de bodem van de locatie passend worden gemaakt voor het toekomstig gebruik. De locatie is sterk vervuild geraakt door de bedrijvigheid in het verleden. AM heeft in november 2017 contact gezocht met HABO GWW bv om de mogelijkheden te bespreken om tot een uitvoeringsovereenstemming te komen voor de saneringswerkzaamheden. We voeren de werkzaamheden uit samen met onze co-maker Van Schie.

Cruqiuswerf1.jpg

Werkzaamheden

  • Aanbrengen tijdelijke en permanente damwand
  • Opruimwerk (asfalt, elementen verharding, vloeren en funderingen, K&L)
  • Grondwerk (grond voor hergebruik, saneren sterk verontreinigde grond, bemalen en zuiveren grondwater, aanbrengen in- en uitrit bouwkuip, aanbrengen aanvulgrond)
  • Bijkomende werkzaamheden

Bodemverontreiniging

In de bodem van de locatie zijn 2 soorten verontreinigingen boven de interventiewaarde aanwezig in de grond en het grondwater. Om woningbouw mogelijk te maken moet er een bodemsanering uitgevoerd gaan worden, daartoe is een raamsaneringsplan opgesteld door Sweco.

Mobiele componenten bodemverontreiniging (veelal in grond en grondwater):

  • Minerale olie
  • BTEX
  • PFOS

Immobiele component bodemverontreiniging (alleen in grond):

  • Asbest

De vervuilingscombinatie zoals hierboven beschreven is ingewikkeld en bijzonder. Vanuit goed en intensief overleg met marktpartijen (grondstortlocatie en co-maker van Schie) en bevoegd gezag zijn we tot inventieve en innovatieve oplossingen gekomen. Zo voeren we het met asbest verontreinigde materiaal niet af in de zogenoemde “Big Bags” maar dekken we de vrachtwagens af met papiercellulose. Door deze bijzondere oplossing kunnen we veel sneller werken.
Ook passen we met onze onderaannemer Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek B.V. een innovatief waterzuiveringsprincipe toe. Door chemische toevoegingen vlokt de Pfos in het grondwater uit en kan worden uitgefilterd. Als eindstap passeert het water dan een filter met actief kool waardoor we ruim onder de lozingsnorm eindigen. Op deze manier Pfos reinigen uit grondwater is in Nederland nog niet eerder gedaan.

Cruqiuswerf sanering.jpeg
Cruqiuswerf vlaggen.jpg

Vragen over dit project?

Beton- en timmerwerk

Stuur mij een e-mail
Beton- en timmerwerk