Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Samenspel Laak

Bezoek aan Laak door gedeputeerde Anne Koning (Wonen & Ruimtelijke Ordening) en wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest).

1F3A2899 kopiëren.jpg

Op 9 maart jl. mocht HABO GWW bezoek ontvangen op ons depot in Laakkwartier, waar wij een project uitvoeren voor het vervangen van hoofdriool in de wijk. Het depot is naast de wijk gelegen en mogen wij in samenspraak met de gemeente gebruiken voor het opslaan van materialen en het formatteren van klinkers welke naderhand hergebruikt worden in het werk. Gezien de gunstige ligging van het depot zijn de transportafstanden kort en heeft de wijk hier nagenoeg geen overlast van. Zo werken wij op een zo duurzaam mogelijke manier.

Halverwege 2022 kreeg HABO GWW echter geluiden te horen dat het depot leeggeruimd moest worden wegens tijdelijke woningbouwplannen. Om dit te voorkomen  is er vanuit HABO contact gelegd met de afdeling Wonen van de gemeente Den Haag en zijn onze belangen én die van de toekomstplannen naast elkaar gelegd en in samenspraak hebben we besloten elkaar te helpen door een gedeelte van het depot beschikbaar te stellen in de vorm van een informatiecentrum op locatie.

Gegadigden waaronder Anne Koning (Wonen & Ruimtelijke Ordening – Provincie Zuid-Holland) en wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest) hebben op 9 maart jl. kennis genomen van de plannen op het terrein. HABO GWW heeft voorzien in de aankleding van het persmoment en de complimenten mogen ontvangen voor het invullen van dit moment.

Tot slot werd dit bezoek afgerond met de uitreiking van een cheque ter waarde van € 50.000,- voor starters en €80.000,- voor senioren van de Provincie Zuid-Holland aan wethouder Martijn Balster, welke bedoeld is om het toekomstige plan te ondersteunen. De flexwoningen die gebouwd gaan worden zijn bedoeld voor jonge starters, studenten en zorgdoelgroepen.

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2023/provincie-steunt-gemeente-den-haag-woningbouw/#:~:text=Het%20gaat%20om%2040%20woonplekken,een%20subsidie%20van%20%E2%82%AC50.000.

Net zoals in het bedrijfsleven is dit een gemêleerde groep die net als iedereen de kansen moeten krijgen om een plek te vinden in de maatschappij. HABO GWW bejubelt dit gegeven en wenst de ontwikkelaar en haar team veel succes om dit project tot een goed einde te brengen.

1F3A2878 kopiëren.jpg
1F3A2953 kopiëren.jpg

Dit alles onder het genot van de lekkerste koffie en dan bedoelen we geen Haags bakkie, van Peter.

https://www.plor.nl/

en heerlijk, altijd goed verzorgd gebak en andere lekkernijen van Stevers banket.

https://www.steversbanket.nl/

1F3A2870 kopiëren.jpg

Vragen over deze blog?

Tim Posthoorn

Stuur mij een e-mail
Tim Posthoorn
Werkvoorbereider