Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Schoorlaan

Woonrijpmaken Schoorlaan – Fase 2
De gemeente is in het centrum van Leidschendam-Voorburg bezig om een metamorfose van het karakteristieke centrum door te voeren zonder de kenmerkende identiteit ervan te verliezen. Zo zijn op verschillende locaties in het centrum de verouderde woningen vervangen door woningen welke voldoen aan de huidige maatstaven. Vanwege de veroudering van de woningen in het centrum worden aan de Schoorlaan moderne herenhuizen gebouwd. Deze 22 moderne woningen liggen aan de gracht bij de Schoorlaan.

HABO GWW is voor dit project ingeschakeld om de openbare ruimte te voorzien van een herinrichting. 
HABO GWW is verantwoordelijk voor het verwijderen van de bestaande verhardingen van de Schoorlaan en het graven van een watergang rondom de herenhuizen. Vervolgens zal gestart worden met de aanleg van de nieuwe bestrating van de Schoorlaan en de plaatsing van tweetal kunstwerken (voetgangersbruggen)  om een verbinding te maken met de nieuwe herenhuizen en de Schoorlaan. Deze bruggen zijn geplaatst in samenwerking met Haasnoot bruggen. Naast de nieuwe verharding en de plaatsing van de kunstwerken heeft HABO GWW een houten damwand geplaatst over een lengte van circa. 130 meter. Tevens zal het project voorzien worden van nieuwe beplanting om zo de kenmerkende identiteit van het centrum Leidschendam Voorburg te behouden.