Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Oplevering Ackerswoude

HABO GWW is de afgelopen jaren druk bezig geweest met de gebiedsontwikkeling in Pijnacker voor het project Ackerswoude. 
In opdracht van ABB Bouwgroep is HABO GWW verantwoordelijk geweest voor het deel bouwrijp maken alsook voor het deel woonrijp maken.

Dit project omvatte een mooie uitgestreken vlakte van circa 5 hectare welke voornamelijk bestond uit een voormalig kassengebied, waar verdeeld over zes deelgebieden, circa 159 woningen zijn gerealiseerd. 

Elk deelgebied is binnen dit project uniek, door de verschillende bouwstijlen en de verschillende manieren van inrichting.      De landrijken is zo een speelse en kindvriendelijke wijk geworden.  
 

De werkzaamheden die dit project omvatten bestonden uit de onderstaande onderdelen:

Bouwrijp maken:

- ontgraven van de bouwkuip;
- aanleggen riolering en cunetten.

Woonrijp maken:

- aanbrengen van openbare verlichting;
- aanbrengen van nieuwe elementenverharding;
- aanbrengen van gazons en groenvakken;
- aanbrengen van vlonder en beschoeiing inclusief rietkragen;
- aanbrengen van speelplaatsvoorzieningen;
- aanbrengen van straatmeubilair.

Ondertussen is HABO GWW druk bezig met de oplevering van de openbare ruimte van het project Ackerswoude en kunnen de nieuwe bewoners genieten van hun nieuwe woning in een toekomstbestendige openbare ruimte.

Zie hieronder een impressie van de opgeleverde deelgebieden en de verrichte werkzaamheden van HABO GWW.

Figuur 1: Impressie woningen Ackerswoude