Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Okanhout e.o.

Binnen het onderhoudscontract van Gemeente Zoetermeer is HABO GWW bezig in de wijk Rokkeveen aan het project “Okanhout e.o.” 
Binnen dit project vallen de straten Olmehout, Palmhout, Plataanhout, Palissanderhout, Ogeahout en Okanhout.

De rijbaan wordt voorzien van nieuwe stenen, alsmede de drempels. De parkeerplaatsen en voetpaden worden herstraat met bestaande materialen.

De drempels en inritten worden voorzien van nieuwe inritbanden. 

De werkzaamheden worden rond week 30-2023 verwacht gereed te zijn.