Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Louis Couperusplein

Het Louis Couperusplein is een besloten plein, met als één van de belangrijkste stakeholders het Edith Stein College. Ons doel voor dit project was een product van topkwaliteit te leveren, waarbij de werkzaamheden en planning zo zijn ingericht, dat de school en andere stakeholders nauwelijks hinder ondervinden.

Op deze locatie, een doodlopend plein, werkten we in het centrum van Den Haag. Naast de bewoners waren het Edith Stein College en de Maurits Klinieken de belangrijkste stakeholders. Na afloop van de werkzaamheden hebben we een enquête gehouden, die door veel betrokken buurtbewoners is ingevuld. Hieruit bleek veel waardering voor de snelle uitvoering en het maximaal bereikbaar houden van de parkeerplaatsen. 

Type werkzaamheden

  • Riolering/ huisaansluitingen

  • Bestratingswerkzaamheden (machinale bestrating)

Wist je dat?

In 1948 werd het plein naar Louis Couperus vernoemd omdat de schrijver daar in voorgaande jaren om de hoek, op de Mauritskade woonde.