Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

HAGA Ziekenhuis

In opdracht van het HAGA Ziekenhuis wordt het achter terrein van het ziekenhuis opgeknapt. In een bouwteam is optimaal ingezet op duurzaamheid middels volledig hergebruik van vrijkomende materialen. De civieltechnische werkzaamheden zijn bijna gereed. Na het inzaaien zal de natuur zijn werk doen om verdere eenheid met het Florence Nightengale Park te creeeren.