Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

De Juffers

De Juffers maken onderdeel uit van het project Rodenrijse Zoom in Berkel en Rodenrijs, dat in 2007 gestart is.

In totaal zijn er 5 woontorens binnen dit plan (ontwikkeld door AM en Havensteder, gebouwd door BAM Wonen): de Waterjuffer (opgeleverd 2012), de Koraaljuffer (opgeleverd 2013), de Beekjuffer (opgeleverd 2014).

De Vuurjuffer en Goudjuffer zijn het sluitstuk op dit project. De Juffers hebben beide mandelige (parkeer)terreinen welke wij hebben mogen maken en wij hebben het bouw- en woonrijp maken verzorgd in opdracht van BAM Wonen.

We hebben de bouwblokken ontgraven, cunetten gegraven, bouwwegen aangelegd, huisaansluitingen aangelegd en aangesloten op het riool (riool was al eerder aangelegd, dus op bestaand riool), verharding aangelegd voor de rijbaan, parkeerplaatsen (gedeeltelijk overdekt), voetpaden, slagboom, verlichting aangebracht, houten beschoeiing en damwand aangebracht en de watergang ontgraven.

Naast de Goudjuffer hebben wij ook nog een parkje aangelegd in opdracht van AM. In het park wordt een asfaltpad aangelegd met een ontsluiting van de wijk door middel van een voetgangersbrug over de watergang. (brug door derden geplaatst, gecoördineerd door ons). Het slopen van een oude brug behoort ook tot het werk.

De Vuurjuffer is net opgeleverd aan Havensteder, de Goudjuffer wordt over enkele weken opgeleverd.