Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Oplevering Ackerswoude

HABO GWW is de afgelopen jaren druk bezig geweest met de gebiedsontwikkeling in Pijnacker voor het project Ackerswoude. 
In opdracht van ABB Bouwgroep is HABO GWW verantwoordelijk geweest voor het deel bouwrijp maken alsook voor het deel woonrijp maken.

Dit project omvatte een mooie uitgestreken vlakte van circa 5 hectare welke voornamelijk bestond uit een voormalig kassengebied, waar verdeeld over zes deelgebieden, circa 159 woningen zijn gerealiseerd. 

Elk deelgebied is binnen dit project uniek, door de verschillende bouwstijlen en de verschillende manieren van inrichting.      De landrijken is zo een speelse en kindvriendelijke wijk geworden.  
 

1F3A1987 kopiëren.jpg
1F3A2009 kopiëren.jpg

De werkzaamheden die dit project omvatten bestonden uit de onderstaande onderdelen:

Bouwrijp maken:

- ontgraven van de bouwkuip;
- aanleggen riolering en cunetten.

Woonrijp maken:

- aanbrengen van openbare verlichting;
- aanbrengen van nieuwe elementenverharding;
- aanbrengen van gazons en groenvakken;
- aanbrengen van vlonder en beschoeiing inclusief rietkragen;
- aanbrengen van speelplaatsvoorzieningen;
- aanbrengen van straatmeubilair.

1F3A1938 kopiëren.jpg
1F3A1953 kopiëren.jpg
1F3A1943 kopiëren.jpg
1F3A1965 kopiëren.jpg

Ondertussen is HABO GWW druk bezig met de oplevering van de openbare ruimte van het project Ackerswoude en kunnen de nieuwe bewoners genieten van hun nieuwe woning in een toekomstbestendige openbare ruimte.

Zie hieronder een impressie van de opgeleverde deelgebieden en de verrichte werkzaamheden van HABO GWW.

impressie woning.jpg

Figuur 1: Impressie woningen Ackerswoude

1F3A1937 kopiëren.jpg
1F3A1938 kopiëren.jpg
1F3A1942 kopiëren.jpg
1F3A1949 kopiëren.jpg
1F3A1956 kopiëren.jpg
1F3A1965 kopiëren.jpg
1F3A1982 kopiëren.jpg
1F3A2009 kopiëren.jpg

Vragen over dit project?

Fred Boelen

Stuur mij een e-mail
Fred Boelen
Uitvoerder