Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Acties Ons Plan 2022 Bouwplaatsmedewerkers (Operatie)

Veiligheidsthema: Overleg, instructie & training
Ik beschik over geldige veiligheidsdiploma's, waaronder GPI. 01.01
Het management zorgt voor een actieve veiligheidsraad die een afspiegeling is van het bedrijf. 01.02
Ik vraag feedback op mijn veiligheidsgedrag. 01.03
Ik onderneem zelf actie om te voldoen aan opleidingseisen. 01.04

Veiligheidsthema: Incidenten en trendanalyse
Ik meld bij KAM@habogww.nl. 02.01

Veiligheidsitem: Houding en Gedrag
Ik hou mij aan de 7 ikjes. 03.01
Ik neem deel aan geplande cursussen en de HABO veiligheidsdag. 03.02

Veiligheidsthema: Monitoring
Ik neem actief aan de toolbox. 04.02

Veiligheidsthema: Communicatie
Ik lees de Safety Alerts en pas de regels toe. 05.03
Ik ben bekend met de relevante bedrijfsstandaarden en pas deze toe. 05.04

Veiligheidsthema: Systemen, Procedures en plannen
Ik ken de projectrisico's. 06.03
Ik pas alle veiligheidstools toe in mijn werk. 06.04