Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Buurtmaatjes Transvaal

In opdracht van de gemeente Den Haag werken wij aan de riolering in Transvaalkwartier. Tijdens de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in de Spionkopstraat werken wij samen met de daar gevestigde Praktijkschool de Einder. Deze samenwerking heeft geleid tot het inzetten van een groep leerlingen (buurtmaatjes) die de Spionkopstraat tijdens de werkzaamheden schoon en netjes houden. Samen met De Einder willen we door de inzet van deze buurtmaatjes, de bewoners van de Spionkopstraat ondersteuning bieden en daarmee overlast tot een minimum beperken. De leerlingen doen ook meteen praktijkervaring op in het kader van maatschappelijke stage.

De buurtmaatjes vegen de loopschotten, vragen fietsers om de fiets aan de hand te nemen op de loopschotten en brengen de vuilcontainers van de school naar de Hoefkade. Zo kan de vuilophaaldienst de containers gemakkelijk bereiken. Ook helpen zij buurtbewoners met o.a. het tillen van boodschappen, ondersteunen van mindervaliden en het wegbrengen van huisvuil naar de huisvuilcontainers.

Buurtbewoners kunnen bellen naar De Einder voor assistentie, de conciërge van de school stuurt dan een buurtmaatje langs.

Buurtmaatje 2.jpg