Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Veiligheid rondom het bouwterrein

Een bouwterrein is geen speelterrein. Toch kunnen hopen zand en indrukwekkende machines een grote aantrekkingskracht hebben op spelende kinderen. Wij vinden het belangrijk kinderen en hun ouders/verzorgers te wijzen op de gevaren die spelen op een bouwterrein met zich mee brengen.

Daarom hebben wij een speciaal veiligheidsbord ontwikkeld, dat wij op bouwhekken ophangen om kinderen op een aansprekende wijze te informeren over de gevaren.

OOK INTERESSANT VOOR JOU