Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

SEBO-project anderstaligen

Vanuit onze betrokkenheid bij de samenleving nemen wij deel aan het SEBO-project (SEBO = Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen) “Anderstaligen”. Dit project is opgezet door SEBO-ondernemers en een SEBO-ambassadeur, in samenwerking met gemeente Zoetermeer en het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal.

Bij dit project wordt een groep anderstaligen 3 maanden lang tijdens een traject begeleid door de SEBO-bedrijven. Tijdens een stage bij ons of de andere SEBO-ondernemers kunnen zij ervaren welke beroepen er zijn, hun talenten ontdekken en een start maken met het opbouwen van een netwerk.

OOK INTERESSANT VOOR JOU