Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Kerkplein - tram 16 rijdt weer!

Na de voltooïng van de herinrichting van het Kerkplein in Den Haag kon tram 16 op 26 februari weer zijn normale route hervatten.

Vervolg werkzaamheden Jan Hendrikstraat

De werkzaamheden in de Jan Hendrikstraat zijn 15 januari 2018 gestart. We werken vanaf het Kerkplein richting Prinsegracht. Daar worden de tramrails van de calamiteitenroute vernieuwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe bredere tram. Gelijktijdig wordt de straat opnieuw ingericht.

OOK INTERESSANT VOOR JOU