Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Feestelijke presentatie Bloemenbuurt

Feestelijke presentatie Bloemenbuurt-West
Op woensdagmiddag 17 januari 2018 vanaf 14.00 uur organiseren wij in woonzorgcentrum het Uitzicht weer een presentatie. Hierbij vertellen wij de huidige stand van zaken van de werkzaamheden en presenteren wij de planning voor de komende maanden aan de bewoners.
Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan onze medewerkers.
Aansluitend aan onze presentatie organiseren wij voor de bewoners van Uitzicht, maak ook voor de bewoners van de Bloemenbuurt een  woensdagmiddag matinee. Deze matinee wordt verzorgd door Intorno, met het programma “Liedjes van Toen”,  een programma speciaal voor senioren.
Met het programma ‘Liedjes van Toen’ laat zanger Jeroen Manders vervlogen tijden herleven. Men wordt door zijn enthousiasme uitgenodigd om mee te zingen, met vele bekende liedjes uit de jaren ’60 en ’70. Denkend aan ’Zulke rozen op je wangen’, ’Patsy’, ‘Bel me even op’ en vele andere herkenbare liedjes.

OOK INTERESSANT VOOR JOU