Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Akkerdreef

In opdracht van de gemeente Zoetermeer hebben wij het project Akkerdreef uitgevoerd. Op de Akkerdreef Fase 1 en 2 heeft een totale renovatie plaatsgevonden. Hierbij is al het groen, trottoirs, rijbaan, drempels, asfalt, openbare verlichting, riolering en bebording vervangen of nagekeken. Wij hebben van de gemeente Zoetermeer een coördinerende rol gekregen bij de uitvoering van werkzaamheden die wel binnen dit project werden uitgevoerd, maar niet tot ons takenpakket behoren (zoals bv werkzaamheden aan de openbare verlichting). 

Tijdens de uitvoering was HABO GWW ook verantwoordelijk voor het praktische omgevingsmanagement. Dat betekent dagelijks contact houden met de bewoners, winkeliers, hulpdiensten en andere belanghebbenden om de werkzaamheden zo efficiënt en naar tevredenheid van de buurt te laten verlopen.

Op dit werk zijn vanuit HABO GWW ook verschillende medewerkers met een arbeidsbeperking begeleid, zodat ook zij een belangrijk aandeel in het realiseren van het werk hebben verzorgd.

Het werk heeft in totaal 4 maanden geduurd en is eind maart 2019 afgerond. Fase 3 zal naar alle waarschijnlijkheid in 2020 uitgevoerd gaan worden.

OOK INTERESSANT VOOR JOU