Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

 
 

Bijzondere lunch op de Loper

In het Algemeen Dagblad van 29 september stond een mooi artikel over één van onze projecten. Met als titel boven de foto: "Lunch, bedankt voor de overlast". Sinds begin 2018 voeren we in opdracht van de gemeente Den Haag het project "Loper Oude Centrum" uit. Dit project houdt vooral de herinrichting van de Wagenstraat en (een deel van) de Stationsweg in.

En bij die overlast, die nooit geheel te voorkomen is, hebben we zodanig rekening gehouden met de bewoners en ondernemers, dat een vijftal ondernemers onze uitvoeringsploeg een overheerlijke lunch als dank aanbood. 

Lunchfoto.jpg