Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen met het gebruik hiervan, of kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te gebruiken.

Een egel geeft de voorkeur aan een tuin met veel groen. Er moeten voldoende struiken aanwezig zijn waar de egel onder kan schuilen, eten kan zoeken, kan slapen of eventueel zijn nest kan maken. Mocht dit even niet lukken door wat voor een omstandigheden dan ook dan zijn de vrijwilligers van Egelopvang Zoetermeer altijd bereidt een fijn warm huisje te creeëren voor de egel zodat deze na de winter weer op eigen benen kan gaan staan.
Dit initiatief steunen wij ook dit jaar weer met liefde.  Samen zorgen voor elkaar is een mooi maar niet vanzelfsprekend iets in deze tijd.

OOK INTERESSANT VOOR JOU

Medewerker van de maand Juli

Onze David, 12,5 jaar in dienst!

Talentenjacht bij Piëzo

Nieuw terras voor Hof van Seghwaert

Meivakantie in Moerwijk

#Samen werken